De samenstelling van het bestuur Vanaf de ledenvergadering in maart 2020 ziet het bestuur er als volgt uit: Wouter De Jong 06 11393025 penningmeester Marcel Bellis   020-4416250 voorzitter Geen bestuurslid, maar wel ondersteunend aan het bestuur: Hugo van der Kooij