Het laatste nieuws Elke maand het laatste nieuws, foto’s en filmpjes op de website. Ga nu naar de maand september 2020  de activiteiten *oefenen met streetdance, kijk filmpje en nog een filmpje  op facebook staan ze ook!! En nu belangrijk nieuws *En met schilderen *werelddansen *werelddansen deel 2 *fietsen *koken *clubavond *schilderen *Wie is wie met:   Vooraankondigingen  Email de webmaster: deschakelwebsite@gmail.com Beste leden, vrijwilligers en familieleden, Vanavond is het coronateam van De Schakel bij elkaar gekomen om de gevolgen te bespreken van de aangescherpte coronamaatregelen. Ik zal er geen doekjes om winden, maar wij hebben besloten om De Schakel voorlopig te sluiten voor alle activiteiten. Deze periode is nog actief. Onze belangrijkste reden hiervoor is, is het volgen van de intentie van de aangescherpte maatregelen, n.l. het zoveel mogelijk beperken van contacten en bewegingen. En voor onze kwetsbare groep (waaronder ook vrijwilligers) geldt dat nog eens dubbel zo hard. Het was een heel moeilijk besluit en we vinden het voor onze leden zeker niet leuk. We hebben net gezien hoe enthousiast onze leden weer aan de activiteiten gingen deelnemen. Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen volgen en jullie horen van ons zodra we nieuws hebben. Wees voorzichtig en let goed op elkaar. Namens het coronateam groeten van Clemens.