De Schakel voert een actief vrijwilligersbeleid. De belangrijkste punten uit dit beleid zijn: - actieve werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers - waarderingsbeleid - heldere communicatiestructuur tussen vrijwilligers onderling en het bestuur - coaching- en trainingsbijeenkomsten - thema- en reflectieweekenden of bijeenkomsten - goede verzekeringen voor alle vrijwilligers - zorgdragen dat iedereen in een veilige omgeving zijn werk kan doen o De Schakel heeft een vertrouwenscommissie ingesteld. (Zie het tabblad “contact”) o Met elke nieuwe vrijwilliger vindt een intakegesprek plaats en wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. (Zie het tabblad “formulieren”) o Voor elke vrijwilliger wordt een VOG aangevraagd. o De Schakel heeft een protocol opgesteld “seksueel grensoverschrijdend gedrag”. (Zie het tabblad “formulieren”) Voor het goed functioneren heeft De Schakel ongeveer 90 vrijwilligers nodig. Zij is dan ook permanent op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De belangrijkste taken en functies waarvoor vrijwilligers ingezet worden zijn: - begeleiden van de activiteiten voor de leden - coördinatiefunctie vervullen van een activiteit - bestuursfunctie vervullen - schoonmaken of onderhouden van het clubgebouw Wilt u meer informatie, kijkt dan verder op deze website of neem contact op met onze secretaris (zie onder contact). Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger van de Schakel kunt u ook contact opnemen met onze secretaris en u zult uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek