De Schakel voert een actief vrijwilligersbeleid. De belangrijkste punten uit dit beleid zijn: - actieve werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers - waarderingsbeleid - heldere communicatiestructuur tussen vrijwilligers onderling en het bestuur - coaching- en trainingsbijeenkomsten - thema- en reflectieweekenden of bijeenkomsten - goede verzekeringen voor alle vrijwilligers - van alle vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd Op dit moment (2011) telt De Schakel ca 80 betrokken vrijwilligers, maar is permanent op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De belangrijkste taken en functies waarvoor vrijwilligers ingezet worden zijn: - begeleiden van de activiteiten voor de leden - coördinatiefunctie vervullen van een activiteit - bestuursfunctie vervullen - schoonmaken van het clubgebouw Wilt u meer informatie, kijkt dan verder op deze website of neem contact op met onze secretaris. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger van De Schakel kunt u ook contact opnemen met onze secretaris en u zult uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.