Je bevindt je op de website van De Schakel De Schakel is een vereniging die zich tot doel stelt om de vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen en te verbeteren. Daarbij maakt de vereniging geen enkel onderscheid ten aanzien van geloof of levensovertuiging. De doelstelling van de Schakel bereiken wij door het organiseren van tal van activiteiten. Zo zijn er activiteiten op het gebied van sport, cultuur, vakantie, creativiteit en vooral ook feesten en gezellig bij elkaar komen. Dat doen wij samen met ca 70 vrijwilligers. Alle informatie over deze activiteiten kan je vinden op deze website. De website is op de eerste plaats bedoeld voor onze leden. Met veel foto’s en filmpjes kunnen zij hun activiteiten bekijken en kunnen ze zien wat er zoal nog meer te doen is binnen De Schakel. Ze kunnen via pictogrammen eenvoudig door de website manoeuvreren. Op de tweede plaats is de website bedoeld voor zowel onze huidige als toekomstige vrijwilligers. Voor hen is alle benodigde informatie over De Schakel op deze website te vinden om hun werkzaamheden zo goed mogelijk te ondersteunen of om belangstellenden enthousiast te maken voor De Schakel. Op de derde plaats is deze website bedoeld om iedereen, die ons een goed hart toedraagt te informeren over onze werkzaamheden. Dat zijn de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van onze leden, donateurs en huidige en toekomstige huurders van ons clubgebouw. Deze website is tot stand gekomen door enkele enthousiaste vrijwilligers van De Schakel. In 2006 heeft ICT4Free de Schakel daarbij geholpen. In 2011 heeft Infinicon (Rien van de Velde) de website in zijn geheel technisch vernieuwd en moderne technieken ingezet voor films, foto’s en navigatie.